FAQs Complain Problems

सूचना

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
अटोरिक्सा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 08/04/2022 - 16:11 PDF icon अटोरिक्सा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७८.pdf
कालीगण्डकी अस्पताल स्थापना र सञ्चालन कार्यविधि-२०७७ ७८/७९ 08/04/2022 - 16:11 PDF icon कालीगण्डकी अस्पताल स्थापना र सञ्चालन कार्यविधि-२०७७.pdf
एम्बुलेन्स संचालन एवं व्यवस्थापन कार्यविधि-२०७७ ७८/७९ 08/04/2022 - 16:10 PDF icon एम्बुलेन्स संचालन एवं व्यवस्थापन कार्यविधि-२०७७.pdf
प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७८ ७८/७९ 06/03/2022 - 12:42 PDF icon प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७८.pdf
सार्वजनिक सेवा प्रवाहको मापदण्ड, २०७८ ७८/७९ 06/03/2022 - 12:42 PDF icon सार्वजनिक सेवा प्रवाहको मापदण्ड, २०७८.pdf
विपद् प्रबलीकरण पुनर्निर्माण लाभग्राही अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि-२०७८ ७७/७८ 06/03/2022 - 10:24 PDF icon विपद् प्रबलीकरण पुनर्निर्माण लाभग्राही अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि-२०७८.pdf
गाउँकार्यपालिका (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४ ७३/७४ 05/30/2022 - 10:33 PDF icon कार्यविभाजन नियमावली, २०७४.pdf
कालीगण्डकी गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७४ ७३/७४ 05/25/2022 - 16:24 PDF icon कालीगण्डकी गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७४.pdf
गाउँकार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४ ७३/७४ 05/25/2022 - 15:58 PDF icon गाउँकार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४.pdf
करार कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 05/25/2022 - 15:26 PDF icon करार कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf

Pages