FAQs Complain Problems

सूचना

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कालीगण्डकी गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७४ ७३/७४ 05/25/2022 - 16:24 PDF icon कालीगण्डकी गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७४.pdf
गाउँकार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४ ७३/७४ 05/25/2022 - 15:58 PDF icon गाउँकार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४.pdf
करार कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 05/25/2022 - 15:26 PDF icon करार कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf
गाउँकार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि) नियमावली, २०७४ ७३/७४ 05/25/2022 - 15:18 PDF icon कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि) नियमावली, २०७४.pdf
ब्याक हो लोडर सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 05/24/2022 - 16:22 PDF icon ब्याक हो लोडर सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४.pdf
बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७५ ७५/७६ 05/24/2022 - 12:58 PDF icon स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन निर्दैशिका.pdf
गाउँपालिका बैठक सञ्चालन कार्यविधि, २०७४ ७३/७४ 05/24/2022 - 12:55 PDF icon बैठक संचालन कार्यविधि,२०७४.pdf
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 05/24/2022 - 12:50 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि.pdf
अपाङ्ग परिचयपत्र वितरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 05/24/2022 - 12:43 PDF icon अपाङ्गता परिचय पत्र कार्यविधी २०७५.pdf
आकस्मिक कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ ७४/७५ 05/24/2022 - 12:38 PDF icon आकस्मिक कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५.pdf

Pages