FAQs Complain Problems

कर तथा शुल्कहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.व. २०७९/८० का लागि कालीगण्डकी गाउँपालिकाको स्वीकृत करका दर रेटहरु ७९/८० 12/09/2022 - 11:31 PDF icon कर.pdf
आ.ज. २०७९/०८० को स्वीकृत दररेट ७९/८० 11/09/2022 - 13:20 PDF icon daar rate 2079-80.pdf
आ.व. २०७७/७८ का लागि कालीगण्डकी गाउँपालिकाको स्वीकृत करका दर रेटहरु ७७/७८ 10/07/2020 - 10:41 PDF icon अा.व. २०७७।०७८ को गाउँपालिका दर रेट.pdf
आ.व. २०७७/७८ का लागि कालीगण्डकी गाउँपालिकाको स्वीकृत करका दर रेटहरु ७७/७८ 09/13/2020 - 12:54 PDF icon अा.व. २०७७।०७८ को गाउँपालिका दर रेट.pdf
आ.व. २०७६/७७ का लागि कालीगण्डकी गाउँपालिकाको करका दर हरु ७६/७७ 02/14/2020 - 11:12 PDF icon अा.व. २०७६।०७७ केा प्रस्तावित करकेा विवरण.pdf
आ.व. २०७६/७७ का लागि कालीगण्डकी गाउँपालिकाको स्वीकृत करका दर हरु ७६/७७ 02/13/2020 - 12:38 PDF icon अा.व. २०७६।०७७ केा प्रस्तावित विभिन्न दस्तुर तथा शुल्ककाे विवरण.pdf
आ.व. २०७५/७६ का लागि कालीगण्डकी गाउँपालिकाको स्वीकृत करका दर हरु ७५/७६ 08/05/2018 - 15:37 PDF icon कर तथा शुल्कहरू.pdf