FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र आव्हानको सूचना !

७७/७८ 04/13/2021 - 10:24 PDF icon notice.pdf

मिर्मी बसपार्क शिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना !!

७७/७८ 04/07/2021 - 15:29 PDF icon 1617781560348_IMG_20210407_0001.pdf

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना॥ (मिर्मी पार्क निर्माण कार्य)

७७/७८ 04/02/2021 - 11:41 PDF icon मिर्मी पार्क निर्माण सूचना.pdf

मिर्मी पार्कको शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना (समाधान राष्ट्रिय दैनिक) २०७७/११/२६

७७/७८ 03/10/2021 - 20:11

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ( छाप स्वास्थ्य चौकी ) २०७७/११/२३

७७/७८ 03/07/2021 - 21:15

प्राबिधिक प्रस्ताव स्वीकृति तथा आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि सूचना २०७७।११।१३

७७/७८ 02/25/2021 - 14:45 PDF icon सूचना.pdf

बाेलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना मिति २०७७/०९/२४

७७/७८ 01/08/2021 - 16:18

बाेलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना मिति २०७७/०९/२४

७७/७८ 01/08/2021 - 16:16

बाेलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना मिति २०७७।०८।२९

७७/७८ 12/15/2020 - 13:01 PDF icon CHP.pdf

छाप स्वास्थ्य चौकी निर्माणका लागि मिति २०७७/०८/२९ मा सौर्य राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित बोलपत्र आह्वानको सूचना

७७/७८ 12/14/2020 - 14:39 PDF icon ad.pdf

Pages