FAQs Complain Problems

सूचना

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बाेलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना मिति २०७७/०९/२४

७७/७८ 01/08/2021 - 16:18

बाेलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना मिति २०७७/०९/२४

७७/७८ 01/08/2021 - 16:16

बाेलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना मिति २०७७।०८।२९

७७/७८ 12/15/2020 - 13:01 PDF icon CHP.pdf

छाप स्वास्थ्य चौकी निर्माणका लागि मिति २०७७/०८/२९ मा सौर्य राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित बोलपत्र आह्वानको सूचना

७७/७८ 12/14/2020 - 14:39 PDF icon ad.pdf

बाेलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना मिति २०७७।०८।२१

७७/७८ 12/06/2020 - 15:43 PDF icon आशयको सूचना ।.pdf

दलित बस्ती विकास वडा नं. २,३,५ र ६ सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको मिति 2077/07/२८ मा प्रकाशित सूचना॥

७७/७८ 11/13/2020 - 10:48

नदीजन्य समाग्री ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, राेडा (दहतर बहतर) आदिकाे निकासी शुल्क ठेक्कामा लगाउने बारे शिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वानकाे मिति २०७७।०७।२१ प्रकाशित सूचना ।

७७/७८ 11/06/2020 - 18:07

झाँगे देउराली-घरिपोखरा-गहलाम मोटरबाटो सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको मिति 2077/07/14 मा प्रकाशित सूचना॥

७७/७८ 10/30/2020 - 13:36 PDF icon 3.pdf

नदीजन्य समाग्री ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, राेडा (दहतर बहतर) आदिकाे निकासी शुल्क ठेक्कामा लगाउने बारे शिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वानकाे मिति २०७७।०७।०५ गते प्रकाशित सूचना ।

७७/७८ 10/22/2020 - 11:04

बाेलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना मिति २०७७।०७।०४

७७/७८ 10/20/2020 - 14:06

Pages