FAQs Complain Problems

सूचना

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।।

७७/७८ 07/15/2021 - 11:57

सरकारी बिद्यालयहरुमा ब्रोड ब्याण्ड इन्टरनेट जडानको लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना !!!

७८/७९ 06/28/2021 - 10:12 PDF icon TOR scan.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !

७७/७८ 05/18/2021 - 13:33 PDF icon asayako suchan.pdf

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी प्रकाशित सूचना २०७७।०१।१७ (Construction of Park in Bhrigutungeswor Temple, Sita Gufa and Hanumanthan)

७७/७८ 04/30/2021 - 14:25 PDF icon प्रभाव राष्टिय दैनिकमा प्रकाशित.pdf

शिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना (दोस्रो पटक प्रकाशित २०७७।०१।१६)

७७/७८ 04/29/2021 - 11:24 PDF icon 7_Page_2078 01 16.pdf

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना २०७७।०१।०६

७७/७८ 04/19/2021 - 10:50 PDF icon Page 2.pdf

बोलपत्र आव्हानको सूचना !

७७/७८ 04/13/2021 - 10:24 PDF icon notice.pdf

मिर्मी बसपार्क शिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना !!

७७/७८ 04/07/2021 - 15:29 PDF icon 1617781560348_IMG_20210407_0001.pdf

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना॥ (मिर्मी पार्क निर्माण कार्य)

७७/७८ 04/02/2021 - 11:41 PDF icon मिर्मी पार्क निर्माण सूचना.pdf

मिर्मी पार्कको शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना (समाधान राष्ट्रिय दैनिक) २०७७/११/२६

७७/७८ 03/10/2021 - 20:11

Pages