FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
अपाङ्ग परिचयपत्र वितरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 05/24/2022 - 12:43 PDF icon अपाङ्गता परिचय पत्र कार्यविधी २०७५.pdf
आकस्मिक कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ ७४/७५ 05/24/2022 - 12:38 PDF icon आकस्मिक कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५.pdf
स्थानीय राजपत्र २०७८ ७७/७८ 02/24/2022 - 12:15 PDF icon स्थानीय राजपत्र २०७८.pdf
सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 02/24/2022 - 12:14 PDF icon सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) कार्यविधि, २०७७.pdf
साझेदारीमा सुधारिएको मासु पसल सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 02/24/2022 - 12:14 PDF icon साझेदारीमा सुधारिएको मासु पसल सञ्चालन कार्यविधि, २०७७.pdf
संक्षिप्त वातावरणीय तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 02/24/2022 - 12:13 PDF icon संक्षिप्त वातावरणीय तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७.pdf
मिनिटिलरमा ५० प्रतिशत अनुदान वितरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि ७७/७८ 02/24/2022 - 12:13
भूमि बैंक सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 02/24/2022 - 12:10 PDF icon भूमि बैंक सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७.pdf
परम्परागत उपचारकको सूचिकरण मापदण्ड, २०७७ ७७/७८ 02/24/2022 - 12:09 PDF icon परम्परागत उपचारकको सूचिकरण मापदण्ड, २०७७.pdf
भूमि बैंकमा सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 06/02/2021 - 12:43 PDF icon भूमि बैंक सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७.pdf

Pages