FAQs Complain Problems

सूचना

सुचि दर्ता

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
साेही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
प्र.प्र. अधिकृत
सेवा दिने कार्यालय: 
गाउँकार्यपालिकाकाे कार्यालय (वडा कार्यालय)
सेवा शुल्क: 
नियमानुसार
आवश्यक कागजातहरु: 

१. ब्यवसाय वा फर्मकाे दर्ता प्रमाण पत्रकाे प्रतिलिपी

२. ब्यवसाय वा फर्मकाे कर चुक्ता प्रमाण पत्रकाे प्रतिलिपी

प्रक्रिया: 

१. निवेदन सहित ताेकिएकाे कागजातहरू पेश गर्ने

२. प्र.प्र.अ. वा ताेकिएकाे अधिकारीले वाट ताेक अादेश  गर्ने

३. निवेदन दर्ता गर्ने