FAQs Complain Problems

कोभिड - १९ रोग विरुद्धको खोप अभियान तपसिल बमोजिमका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा फागुन २३ देखी २५ गते सम्म सञ्चालन हुने भएकाले ६५ वर्ष माथिका व्यक्तिहरुले खोप लिनुहुन अपिल गर्छाै ।

कोभिड - १९ रोग विरुद्धको खोप अभियान तपसिल बमोजिमका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा फागुन २३ देखी २५ गते सम्म सञ्चालन हुने भएकाले ६५ वर्ष माथिका व्यक्तिहरुले खोप लिनुहुन अपिल गर्छाै ।

कालीगण्डकी अस्पताल मिर्मी
कृष्णगण्डकी स्वास्थ्य चौकी छाप
बिर्घा स्वास्थ्य चौकी भुष्टुङ
आलमदेवी स्वास्थ्य चौकी बेसी
चण्डी भञ्ज्याङ स्वास्थ्य चौकी हटिया

आर्थिक वर्ष: