FAQs Complain Problems

कन्सुलर प्रमाणीत

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
साेही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
प्र.प्र. अधिकृत
सेवा दिने कार्यालय: 
गाउँकार्यपालिकाकाे कार्यलय
सेवा शुल्क: 
२५०
आवश्यक कागजातहरु: 

१.  कन्सुलर प्रमाणीत गरिपाउँ भनि विवरण खुलेकाे निवेदन

२.  नागरिकताकाे प्रमाण पत्रकाे प्रतिलिपी

३. वडा कार्यालयवाट गरिएकाे अंग्रेजी सिफारिसकाे सक्कल पत्र