FAQs Complain Problems

सूचना

अन्य सिफारिसहरू

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
केही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
प्र.प्र. अधिकृत
सेवा दिने कार्यालय: 
गाउँकार्यपालिकाकाे कार्यालय (वडा कार्यालय)
सेवा शुल्क: 
नियमानुसार
आवश्यक कागजातहरु: 

१. ताेकिएकाे कागजात सहित निवेदन पेश गर्ने

२. नागरिकता वा परिचय खुल्ने प्रमाण पत्रकाे प्रतिलिपी

प्रक्रिया: 

१. निवेदन सहित ताेकिएकाे कागजातहरू पेश गर्ने

२. अध्यक्ष वा अध्यक्षले ताेकिएकाे पदाधिकारी / प्र.प्र.अ.