FAQs Complain Problems

सूचना

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
झविश्वर रेग्मी प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत cao.kaligandakisya@gmail.com ९८५६००००७०
पदम प्रसाद पाण्डेय सि.अ.हे.व. स्वास्थ्य शाखा 9856050649
हिरामणी पाण्डे सूचना अधिकारी प्रशासन hiramanipandeya@gmail.com ९८५६०५१७१०
सागर आचार्य इन्जिनियर iamsagar275@gmail.com ९८४६३९८३४५
ई. गणेश पाण्डे सूचना तथा सञ्चार प्रविधि अधिकृत सूचना तथा प्रविधि meganeshpandey@gmail.com ९८४६१७२२४१
भीम प्रसाद श्रेष्ठ शाखा प्रमुख शिक्षा शाखा ९८५६०७०९०६
खड्ग बहादुर थापा ज.स्वा.नि. स्वास्थ्य ९८४६१३६४११
रुपेश कुमार यादव इन्जिनियर पुनर्निमाण ydvrupesh1993@gmail.com ९८६९९९९९४४
नविन नेपाली शाखा प्रमुख राेजगार शाखा ९८४९७०४५४४
भागीरथ अधिकारी शाखा प्रमुख वास शाखा ९८५६०५०६६०
पूर्ण बहादुर राना सव इन्जिनियर इन्जिनियरिङ ९८५६०५०६२१
राजेश पाण्डे प्रा.स. पशु शाखा ९८५७६३०६३२
हुम प्रसाद श्रेष्ठ प्रा.स. कृषी शाखा ९८५६०५१०८६
महेन्द्र कुमार श्रेष्ठ सि.अ.हे.व. स्वास्थ्य ९८४७५४२४४४
एक बहादुर थापा सि.अ.हे.व. स्वास्थ्य ९८५६०५५८२०
केशवराज कोइराला वडा सचिव १ नं. वडा सचिव ९८४६७५७६१२
दिलिप वि.क. वडा सचिव ३ नं. वडा सचिव ९८४६५८५२५०
सरला ढकाल सहायक पाँचौ ५ नं. वडा सचिव ९८४६११६९७७
कुलराज भट्टराई वडा सचिव ६ नं. वडा सचिव ९८४७११५३८९
राम प्रसाद न्यौपाने वडा सचिव ७ नं. वडा सचिव ९८४६१५९७९७
ऐन बहादुर मल्ल सव ओभरसियर पुनर्निर्माण
डोलराज बस्याल लेखापाल लेखा basyal.dolraj908@gmail.com ९८४७०६९९०८
चेतनारायण कंडेल अन्तरिक लेखा परिक्षक kdlchetan@gmail.com ९८४०८४०४५३
माधव प्रसाद रिजाल सहायक पाँचौ २ नं. वडा सचिव 9844866278
रूकमाया थापा सि.अ.न.मी. स्वास्थ्य ९८४७०५११७१
शान्ती पाण्डे सि.अ.न.मी. स्वास्थ्य ९८६७३९४८७९
सरिता न्यौपाने सि.अ.न.मी. श्रीकृष्णागण्डकी स्वास्थ्यचौकी ९८५६०५११७५
पिताम्वर राना M.I.S अपरेटर राष्टि्य परिचय पत्र तथा पञ्जिकरण ranarproli@gmail.com ९८४७०४३४३४
अन्जना थापा कम्प्युटर अपरेटर anjanathapa544@gmail.com ९८६४३८४६१८
सुन्दर भट्टराई कम्प्युटर अपरेटर soondar63@gmail.com ९८४६३८९४६३
लक्ष्मी नानु राना कम्प्युटर अपरेटर प्रशासन rana.laxmi388@gmail.com ९८६७२६६३८८
हेमा थापा सव इन्जिनियर इन्जिनियरिङ thapahema899@gmail.com ९८६७४६१५७६
नारायण पाण्डेय साक्षरता शिक्षा सहजकर्ता शिक्षा ९८४६८३८६४३
झमा बहादुर थापा अपरेटर ९८६६५७३९८२
विना अधिकारी सव इन्जिनियर पुनर्निमाण

Pages