FAQs Complain Problems

सूचना

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

प्रशासनिक भवन निर्माण सम्बन्धी अाशयकेा सूचना २०७७।०३।२२ ।

७६/७७ 07/06/2020 - 10:07

छाप दब्छे सुल्सुले मेाटरबाटेा सम्बन्धी अाशयकेा सूचना २०७७।०३।१५ ।

७६/७७ 06/29/2020 - 16:46 PDF icon chapa dabche sulsule aashya.pdf

प्रशासनिक भवनकाे अार्थिक प्रस्ताव खाेल्ने सम्बन्धी सूचना ।

७६/७७ 06/27/2020 - 16:51 PDF icon financial suchana.pdf

अार्थिक प्रस्ताव खाेल्ने सम्बन्धी सूचना ।

७६/७७ 06/18/2020 - 16:46

सवारी साधन खरिद सम्बन्धी बाेलपत्रहरूकाे चाैथाे पटक म्याद थप सम्बन्धी सूचना ।

७६/७७ 05/10/2020 - 16:04

विभिन्न बाेलपत्रहरूकाे म्याद थप सम्बन्धी सूचना ।

७६/७७ 04/29/2020 - 15:06 PDF icon notice.pdf

कालीगण्डकी गाउँकार्यपालिका भवन निर्माण सम्बन्धी दाेस्राे पटक म्याद थपकाे सूचना ।।।

७६/७७ 04/26/2020 - 16:43 PDF icon second notice.pdf

छाप दब्छे सुल्सुले माेटरवाटाेकाे म्याद थप सम्बन्धी सूचना ।

७६/७७ 04/15/2020 - 12:23

दाेस्राे पटक म्याद थप सम्बन्धी सूचना ।

७६/७७ 04/15/2020 - 11:58

कालीगण्डकी गाउँकार्यपालिका भवन निर्माण सम्बन्धी म्याद थप सम्बन्धी सूचना ।।।

७६/७७ 04/10/2020 - 14:53 PDF icon postpone.pdf

Pages